Status for 2016

Her kommer en oversigt over Masomo’s aktiviteter i 2016. Økonomisk var det et flot år: Masomo modtog 565.871 kr. i sponsorstøtte, så jeg har samlet kunne udbetale 680.000 kr. til projekterne i Uganda (der var penge på kontoen fra sidste år). Tak til de mange sponsorer!

Det blev også et travlt år (igen). Jeg rejste til Uganda 9 gange, og i Danmark holdt jeg møder eller foredrag hos 14 forskellige foreninger eller grupper. Desuden havde vi åbent hus med julemarked en weekend.

Masomo har primært støttet følgende aktiviteter:

1. Skolepenge og uddannelse til 332 børn i folkeskolen, 43 børn i gymnasiet, og 11 under uddannelse.
2. Færdiggørelse af et nyt børnehjem på Kalangala med solcellestrøm og vandtank.
3. Køb af nyt hus på Kalangala til teenagemødre.
4. Medicin til børnehjemmet M-Lisada og til de handikappede.
5. Husleje til 4 fattige, enlige mødre, samt delvis huslejebetaling til andre.
6. Betaling af mad og uniformer/arbejdstøj for 17 unge under uddannelse på Kalangala .
7. Uddeling af cykler, madrasser, tæpper og myggenet (M-Lisada og Kalangala.)
8. Tøj og sko til børnefængslet/opdragelsesanstalten i Kampiringisa.
9. Vandpumpe (håndpumpe) til det nordlige Uganda (hos de handikappede)
10. Uddeling af hygiejnebind, som kan genbruges, og oplæring i fremstilling af dem.

Her kommer lidt uddybende om de enkelte punkter:

1. Der fødes stadig mange flere børn end familierne og de enlige mødre kan forsørge. En del af børnene kommer på børnehjem, andre sendes hjem til landsbyen. Hvis børnene skal ud af fattigdom og blive selvforsørgende, må de i skole. Derfor stiger antallet af børn, som Masomo støtter. Jeg betaler skolepenge og mad 3 gange om året, ligesom bøger mm. skal udleveres 3 gange årligt.
Udgifterne stiger hvert år. For børnene i gymnasiet ligger priserne på ca. 3.000 DKK per barn per år. I de mindre klasser kan maden være dyrere end skolepengene. En del af børnene i Norduganda bor så langt fra skoler, at de må på kostskole. Desuden er det et krav, at eleverne i Primary 7 og Senior 4 går på kostskole.
De børn, jeg sørger for, får ” hele pakken” det vil sige skolepenge, mad, uniform, sko, bøger og skoletaske, kopipapir og meget andet.
Der er personlige sponsorer til 87 af børnene.

2. På Kalangala blev det renoverede hus plus to nye bygninger ovedraget til M-Lisada i oktober 2016.
Masomo købte huset, og Langelinie Rotary finansierede ombygningen i samarbejde med Masaka Rotary. Det haster med at få det i brug, og Masomo arbejder på at skaffe penge til møbler. Med støtte fra Agendacentret i Albertslund er der sat solcellestrøm op. På øen er der kun vand fra kl. 06 – 10 om morgenen, så man er nødt til at have en tank. Den blev sat op, da huset blev overdraget.

3. Tæt på det nye center blev et hus til salg. Da det er et stort ønske hos M-lisada at kunne hjælpe de mange teenagemødre på Kalangala, købte Masomo huset. Det er tanken at personalet på børnehjemmet og det nye hus for unge mødre kan hjælpe hinanden.

4. M-lisada hjælper bredt. Der er ansat 2 sygeplejesker på M-lisada, og børn og voksne fra området kommer og får behandling. Der er derfor behov for meget medicin, og Masomo er den eneste af centrets sponsorer, der køber medicin.
De handicappede får også medicin, som de selv administrerer. Det er mest til behandling af malaria, smertestillende og hostesaft.

5. I forhold til lønnen er huslejen høj. Et lille værelse med en pære i loftet koster mere end halvdelen af folks løn. Det er blevet et krav fra mange udlejere, at man skal betale for strøm, da det er for farligt med stearinlys. Alt for mange brande skyldes nedbrændte stearinlys.
Masomo betaler husleje for 4 fattige, enlige mødre, og hjælper også hvis en familie pludselig får brug for akut hjælp. Bliver man sat ud af værelset, er det svært at finde en anden bolig. Man skal betale 4 måneders husleje på forskud.

6. 17 unge forældreløse, som har været under uddannelse på Kalangala som frisør, syerske, mekaniker for hhv. biler og scootere, er nu færdiguddannede. Flere er blevet ansat på uddannelsesstedet og kan nu selv betale husleje og mad. Den amerikanske ambassade betalte for deres uddannelse, mens Masomo har betalt deres mad og uniformer/arbejdstøj.

7. På Kalangala er det stadig de færreste, som har seng og madras. Masomo har derfor delt mange madrasser, tæpper og myggenet ud.
Der findes ingen kollektiv trafik på øen, så man må bruge scooter, og det er noget dyrere. Masomo har derfor delt cykler ud til de unge, som bor langt fra uddannelsesstederne, og de aktive kvinder med små forretninger.

8. Børnefængslet/opdragelsesanstalten Kampilingisa, som har plads til ca. 100 børn, men huser op til 500 børn, har fået mange nye sko og meget tøj.
Personalet på M-Lisada besøger børnene hver uge. De prøver samtidigt at få børnene genforenet med deres familier, hvis det er muligt.

9. Det har været et stort ønske at hjælpe en gruppe mennesker og en skole i det nordlige Uganda med at få vand. I december lykkedes det at bore efter vand. Der var ikke penge til en solcelledrevet pumpe, men alle er glade for det rene vand, som pumpes op med håndkraft.

10. Det er et stort problem for pigerne, når de har menstruation. De fleste bliver hjemme, da de ikke har råd til hygiejne bind. En dansk kvinde, Marianne Teiller, har forsøgt at udbrede ideen om menstruationskoppen, men det er ikke slået an.
Nu er M-Lisada i gang med at lære piger på forskellige skoler, hvordan man kan sy bind, som kan vaskes og bruges igen. Masomo har bidraget med materialer (vådliggerlagen) som ikke kan skaffes i Uganda.

Som det fremgår, er der utroligt mange opgaver, når man støtter de svageste i Uganda. De nye mål for 2017 er derfor:

1. Fortsat støtte til skolebørnene
2. Skaffe møbler til det nye børnehjem på Kalangala
3. Indrette det sidst indkøbte hus på Kalangala til uddannelsessted for teenage mødre
4. Skaffe vand til skolen på Kalangala.

Hvis du har lyst til at støtte, kan bidrag indbetales på Masomos konto (Nordea, reg. nr. 0111, konto 6448 983 690). Beløbet er fradragsberettiget, og det går 100 % til at støtte de fattige og svage. Jeg betaler stadig alle rejser og udgifter selv.

Mange hilsner

Jonna