Mål for 2015

Der er allerede mange nye mål for 2015.

København – langelinie Rotary har samlet penge ind i 2014, så der kan købes et indslusningshus til M-Lisadas gadebørn 2015

På Kalangala skal der sættes ind med støtte. Der er ingen børnehjem på øen, og de forældreløse børn kommer dertil fra de andre øer.

Jeg betaler skolegang incl. uniform, mad, bøger o.s.v.for 100 af de fattigste børn. Desværre er mange forældre syge/døde af AIDS, og kan ikke hjælpe deres børn.

Kvinderne må støttes – måske kan de udleje fiskenet, og deles om arbejdet og fortjenesten.

Flere vandpumper vil være et stort ønske. På rundtur i det nordlige Uganda var det en fornøjelse at se hvordan børn og voksne valfartede til de etablerede vandpumper.

På Kalangala er der kun adgang til vand i 2 timer hver morgen fra 08  til 10. Der er stort behov for en vandpumpe,

I Norduganda går folk flere timer hver dag efter vand.

 

Tusind tak til alle sponsorer for bidrag. Uden støtte var det slet ikke muligt at hjælpe så bredt.

Også tak til de flittige damer, som strikker tæpper og tøj til uddeling i Afrika.