Sådan hjælper du

Hvis du vil støtte Masomos hjælpearbejde i Uganda, er der flere måder at gøre det på: Du kan blive sponsor for et skolebarn, som jeg hjælper dig med at finde. Du kan give støtte i form af faste indbetalinger eller engangsbeløb. Du kan øremærke dit bidrag til bestemte formål, hvis du skriver det sammen med betalingen. I alle tilfælde vil det komme de svagest stillede til gode.

Mange frygter, at bidrag til hjælpearbejde mest af alt går til administration og markedsføring i stedet for til selve hjælpearbejdet. Det er der ingen grund til her.

Masomo har ingen udgifter til administration eller lønninger – tværtimod bruger jeg af mine egne midler. Alle støttebeløb går 100 % ubeskåret til at hjælpe dem, der virkeligt har brug for det. Hvis jeg ikke selv ordner alle de nødvendige indkøb og udbetalinger, tjekker jeg personligt bagefter, at pengene er brugt efter hensigten. For eksempel ved at se kvitteringer på, at skolepengene er betalt, eller tjekke at det rigtige antal madrasser er købt ind – og at de ikke forsvinder igen.

Du kan indbetale på Nordea Bank reg. nr. 0111, konto nr. 6448 983 690. Da Masomo gennem Børn i Afrika er godkendt som en velgørende forening, er alle bidrag op til 14.500 kr. fradragsberettigede. Opgiv derfor dit CPR-nummer med betalingen, så bliver det automatisk indberettet til Skat.

Meld dig også gerne ind i foreningen Børn i Afrika – så modtager du blandt andet foreningens medlemsblad med nyt om projekterne. Det gør du ved at indbetale 50 kr. (enkeltpersoner) eller 75. kr. (familier) på Nordea Bank reg. nr. 0111, konto nr. 5906 851 158. Husk at opgive navn og adresse og gerne e-mail. Der skal være minimum 300 medlemmer i en forening, for at bidragene kan blive fradragsberettigede.